หมวด บ

บด                          เรื่อต่อชนิดหนึ่ง  รูปร่างเพรียว  หัวท้ายเรียว  ใช้กรรเชียงหรือหรือพาย 

บม                          ภาชนะสรงข้าวเหนียวนึ่งให้ไอร้อนระเหยออก ก่อนนำไปใส่กระติ๊บ

บราลี                      เครื่องตกแต่งสีสันคาปราสาท  ทำเป็นยอดแหลมอย่างเสาหัวเม็ดทรงมัน  เรียงไปตามสันอกไก่  สันหลังคา เดิมคงทำไว้เพื่อป้องกันแร้งเกาะหลังคา

บลานอ                   เรือนที่มีหลังคาแบบปั้นหยา  แต่มีจั่วอย่างน้อย3 จั่ว คือ จั่วเรือนแฝดและจั่วขนาดเล็กของเฉลียวด้านหน้า

บ่วง                         เครื่องดักสัตว์ทำด้วยเชือกเป็นวง  รูดเข้าออกได้

บอกฝากนาค        กระบอกตาลที่ทำเป็ฯคู่  ใช้รองน้ำตาลโตนด  เมื่อเต็มกระบวยน้ำตาลจะไหลไปอีกกระบอกหนึ่ง

บองหยอง              ลายจักร  ลายจักรสานชนิดหนึ่ง  มักสานด้วยกระด้ง

บะวง                      ตะกร้าหวาย  รูปสี่เหลียม  สานซ้อนกันเป็นชั้นเหมือนปิ่นโต

บั้ง                           กระบอกไม้มีฝาปิด  ใช่ใส่สิ่งต่างๆ และเรียกชื่อตามของที่ใช้  เช่น  ใส่เกลือเรียกบั้งเกลือ

บังใบ                      การเชื่อมหรือประสานโลหะให้ติดกันด้วยตะกั่วและน้ำประสานทอง

บันได                      สิ่งที่ทำเป็นชั้นๆ สำหรับก้าวขึ้น  ทำด้วยวัสดุหลายชนิด

บัว                           ลวดลายหรือส่วนประกอบสถาปัตยกรรมไทยที่ช่างอาจได้รับแบบอย่างมาจากดอกบัว

บาแดะ                   มีดพกปลายแหลม  ด้ามงอเกน้อย  มีฝัก  ด้ามและฝักทำด้วยไม้

บาโถ                      ภาชนะสำหรับใส่กระจาด  สานทึบ  ทรงกระบอกเตี้ยๆ ปากกลม

บิฐ                           ที่นั่งทำด้วยไม้มีขาเตี้ยๆ  สี่ขา  ที่นั่งเป็ฯรูปสี่เหลี่ยม  ไม่มีพนัก

บิดเหลา                 เครื่องเจาะชนนิดหนึ่ง  ทำด้วยไม้เป็นเกรียว  มีที่จับรูดขึ้น ลง

บุง                           ภาชนะใส่เมล็ดพืช  หรือเสื้อผ้า  สานด้วยๆไม้ๆไผ่  เคลือบด้วยรัก

บุ้งกี๋                        เครื่องจักรสานชนิดหนึ่ง  สานหยาบๆ ใช้เป็นภาชนะสำหรับโกยสิ่งต่างๆ เช่น ดิน หิน 

บุษบก                    ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  ฐานสูง มี่เสาสี่เสา หลลังคาเป็ฯเครื่องยอดภายในโปร่ง

เบ็ด                         เครื่องตกปลา  ตกกุ้ง  ปลายเป็นขอ  มักมีเงี่ยงมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะตก

เบ้า                         ดิน หรือโลหะรูปร่างคล้ายถ้วย  ใบช้หลอมโลหะ  เช่น  เงิน  หรือทอง

เบียน                      กระด้งสำหรับฝัดข้าวหรือตากเมล็ดพืช

ใบระกา                  ไม้หรืปูนปั้นที่ทำเป็นครีบๆ เรียงกันบนตัวลำยองหรือตัวนาค  ระหว่างช่อฟ้ากับหางหงสืของโบสถ์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: