หมวด ล

ลงพื้น                      การใช้วัสดุ  เช่น ดินสอพอง  รักสมุก ฝุ่นขาว ฉาบลงบนพื้นวัสดุที่จะทำเป็นงานหัตถกรรมหรืองานศิลปกรรมก่อนการเขียนลายหรือวาดภาพ  เช่น  ลงรักสมุกสำหรับลายรดน้ำ

ลงยา                      การใช้สิ่งที่เกิดจากการผสมกันของสารเคมีที่เรียก ลงยา  เคลือบลงบนทอง  เพื่อทำให้เกิดสีเรียกลงยาสี  แต่เดิมลงได้แค่สีแดง และสีเขียว 

ลงรัก                       การใช้น้ำรักทาลงบนวัสดุก่อนปิดทองหรือเขียนลวดลาย  เช่น ลงรักสมุก

ล่วม                        เครื่องใส่หมากพลู  ยาเส้น  ทำด้วยผ้า ใช่ยาเส้น เรียกว่า ล่ามยา

ล่องชาด                 การทายาชาดลงในช่องระหว่างลายที่มีทองปิด  เช่น ทาชาดลงในร่องลายที่แกะสลัก

ล่องถุน                   ร่องระหว่างพื้นเรือนไทยภาคกลางจนถึงพื้นดิน 

ลอบนอน                                เครื่องจักสานสำหรับดักจับปลา  สานด้วยไม่ไผ่เป็นซี่เล็กๆ ถักติดกับโครงเป็นรูปทรงกระบอก

ลอบยืน                  ลอบชนิดหนึ่งทำด้วยไม้ไผ่เหลาเป็นซี่ๆ ถักติดกับโครงไม้ไผ่  รูปร่างคล้ายขวดมีขนาดใหญ่  ด้านหน้ามีงานเป็นช่องให้ปลาเข้า

ละแมะ                    เครื่องมือสำหรับถากไม้เพื่อโกลนเรือ  รูปร่างคล้ายจอบแต่ขนาดเล็กกว่า

ลัน                           เครื่องดักปลาไหลและและปลาขนาดเล็ก ที่ว่ายตามผิวดิน  ทำด้วยไม้ไผ่ยาวประมาณ 2- 3 ปล้อง ทะลวงปล้องข้ออกให้ทะลุถึงกัน  เว้นข้อปลายสุดไว้

ลาย                        รูปที่เกิดจากการเขียน วาด แกะสลัก สาน ถัก ทอ ต่อเนื่องกันให้เป็นรูปภาพหรือรูปทรงต่างๆ เฉพาะการวาดนั้นดัดแปลงจากธรรมชาติ

ลำเจียก                  พรรณไม้ชนิดหนึ่ง  ขอบใบและกลีบดอกมีหนาม  ชาวปักษ์ใต้ใช้นำไปสานเป็นเครื่องจักสาน  บางทีเรียก เตยทะเลหรือปาหนัน

ลูกกระแอม            ลายที่ทำเป็นรูปร่างคล้ายตาอ้อยหรือข้าวหลามตัดเพื่อแทรกช่องระหว่างลาย  ไม่ใช้มีช่อง หรือลวดลายมากเกินไป

ลูกบวบ                  ลำไม้ไผ่ที่มัดรวมกันเป็นแพ  เพื่อรับน้ำหนักสิ่งที่ต้องการให้ลอยน้ำ เช่น โรงเรือนที่อยู่อาศัย

ลูกประสัก              ไม้เหลากลมๆ ใช้ตอกต่างตะปู  เช่น ดอกตรึงกงเรือ เมื่อตอกแล้วมักปาดให้เสมอไม้ข้างเรือหรือไม้ท้องเรือ

ลูกปลา                   กระดาษที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รูปกลม รูปข้าวหลามตัด หรือรูปอื่นๆ

ลูกปะกน                                เป็นไม้สกัดของฝาเรือน  สำหรับลูกกระดานให้เป็นแผงต่อเนื่องกันเป็นฝากระดานปะกน

ลูกปัด                     หินหรือแก้วที่เจียระไนเป็นรูปทรงต่างๆแล้วเจาะรูตรงกลาง  ใช้ร้อยเชือกเป็นเครื่องประดับ

ลูกฟัก                     ลวดลาที่มีรูปทรงคล้ายผลฟัก  เช่น แผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมเหมือนลูกฟัก

ลูกโยน                    เครื่องไล่นกทำด้วยดินเหนียวปั้นกลมๆ เสียบด้วยต้นหญ้าเป็นหางเพื่อโยนได้ไกล

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: