หมวด อ

 

อกไก่                      ไม้เครื่องบนที่พาดเบื้องบนเป็นสันหลังคาเหนือใบดั้ง.

อกเลา                     ไม้ที่เป็นสันทาบอยู่ที่บานประตูหรือหน้าต่างแบบโบราณ เพื่อบังช่องที่บานประตูหรือหน้าต่างทั้ง ๒ บานประกับกัน.

อวย                         เรียกหม้อดินหรือหม้อเคลือบที่มีด้ามหรือหูสําหรับจับหรือ หิ้วว่า หม้ออวย.

อับ                          เครื่องสําหรับคัดด้ายหรือไหม มีรูปคล้ายระวิง สําหรับพันด้าย หรือไหมเป็นตอน             ๆ ตามลําดับเส้นใหญ่และเล็ก.

อ่าง                         ภาชนะสำหรับใส่น้ำเป็นต้น มักมีลักษณะกลม ปากผายก้นตื้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น อ่างอาบนํ้า.

อิฐ                           ดินเผามีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ก่อตึกและ กําแพงเป็นต้น; โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึง เช่นนั้น เช่น อิฐบล็อก. ว. สีอย่างสีอิฐใหม่ เรียกว่า สีอิฐ.

อีจู้                           เครื่องดักปลาไหลชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ รูปคล้ายหม้อ คอสูง มีงาแซงอยู่ริมก้น ห้อยเหยื่อไว้ภายใน, กระจู้ หรือ จู้

อีแปะ                     ชื่อเรือต่อชนิดหนึ่ง ท้องแบน เสริมกราบ รูปคล้ายเรือสําปั้น แต่หัวเรือสั้นกว่า.

อีเลิ้ง                        ภาชนะเผาประเภทโอ่ง อ่าง ขนาดใหญ่

อีหง                        เครื่องจักรสานสำหรับช้อนปลาในอ่างน้ำตื้นหรือแอ่งเล็ก

อุบ                          เครื่องเขินของภาคเหนือใช้สำหรับใส่อาหารถวายพระคล้ายกับตะลุ่มภาคกลาง

แอก                       ไม้ที่ขวางบนคอกวัวหรือคอกควายสำหรับลากเกวียน

แอบ                       ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ขนาดเล็กใช้สำหรับนึ่งข้าว

โอ                           ภาชนะสำหรับใส่ของ ทำด้วยไม้กลึงหรือสานด้วยไม้ไผ่ เคลือบด้วยรักและเขียนด้วยลวดลายด้วยวิธีต่างๆ

โอ่ง                         ภาชนะเผาเคลือบขนาดใหญ่ รูปร่างกลมหรือเหลี่ยมปากแคบ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: